Vision i världen


Vad gör Vision i Bryssel? Vad håller vi på med i de internationella organisationer som vi är anslutna till? Hur påverkar vi på de olika internationella arenor där vi finns?
Följ med på min blogg – jag ska försöka ge en inblick i hur vi jobbar internationellt och vad vi åstadkommer.

Jag kommer inte bara att referera och beskriva utan också dela med mig av mina personliga tankar och funderingar kring det som händer på den internationella arenan.

fredag 13 september 2013

Vi vill påverka den europeiska agendan


Förste resan efter sommarsemestern gick till Helsinki, till möte med nordiska kollegor för att dryfta hur vi från Norden kan påverka de politiska besluten som skal tas på EPSU:s kongress. EPSU - Visions europeiska branschorganisation som organiserar offentligt anställdas förbund i Europa - har kongress i maj nästa år. EPSU har kongress varje femte år och vi skall på kongressen således lägga riktningen för EPSU:s politik och arbete de kommande fem åren.
Att genomföra en kongress i en internationell organisation som EPSU kräver god tid. Alla medlemsorganisationer - och vi är 268 just nu - måste involveras i formuleringen av politiken och målet är att vi kan fatta de önskade besluten på kongressen i konsensus. Det lyckas aldrig helt, men största delen av de politiske dokumenten som behandlas på kongressen beslutas i enstämmighet. Det kan finnas förslag till ändringar i politiken där vi inte kan komma överens och därför får rösta om dem.
Förslag till de motioner - EPSU:s politik- och handlingsprogram - som skall behandlas på kongressen i maj är redan nu skickat till medlemsförbunden och de var dessa som vi dryftade i Helsinki. Det är faktisk andra rundan, motionsförslagen från EPSU har redan en gång varit till diskussion i och bland medlemsförbunden. Därför var syftet med mötet i Helsinki inte heller att diskutera det politiska innehållet i detalj men att komma överens om nordiska förslag till förbättringar, till ändringar i motionerna. Men inte bara det, vi diskuterade också om det finns för oss viktiga frågor som vi inte tycker är beskrivit bra nog i motionsförslagen eller som vi tycker måste mer i fokus. Och det finns sådana frågor. För oss i Norden är arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten i Europa, fackets inflytande och rekryteringen av nya medlemmar samt kvaliteten i välfärden frågor som måste stå mera centralt i EPSU:s politik de kommande fem åren.
Om vi vill kunna påverka politiken i Europa, båda i varje enskild europeiska land och på EU nivå så måste vi bli fler, det är förutsättningen för allt. Vi vill att det skall finnas ett rekryteringsperspektiv i alla EPSU:s aktiviteter. Därför tar Vision tillsammans med de andra svenska förbunden i EPSU initiativ till att lyfta rekryteringsfrågan på kongressen till maj. Om vi vill bekämpa social dumpning, om vi vill förbättra villkoren för medlemmarna, miljön på arbetsplatsen, påverka EU:s lagstiftning om offentlig upphandling, vara en aktiv medspelare i klimatfrågan, ja så måste vi bli fler och större, det är förutsättningen för att vår röst blir hört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar